ActiLife Mobile

imgActiLifeMobileAppBig_iPhoneAndAndroid

Dzięki bezpłatnej aplikacji Actilife Mobile App dla IPhone i iPad, urządzenia te mogą się komunikować bezprzewodowo z monitorami wGT3X-BT i wActiSleep-BT, oferując zespołom badawczym większą elastyczność wraz z dodatkowym zabezpieczeniem przed błędami i utratą danych.

Inicjalizacja: Actilife Mobile pozwala użytkownikom na konfigurację i inicjalizację zbierania danych bezprzewodowo dla wielu urządzeń ActiGraph jednocześnie. Usprawnia to przepływ pracy projektu i zapobiega opóźnieniom zespołów badawczych przez nieprzewidziane kwestie.

Pobieranie Danych: Actilife Mobile umożliwia użytkownikom pobranie  statystyk dziennych w czasie rzeczywistym jak również informacji o wydatku energetycznym, ilości kroków i intensywności aktywności. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym pozwala zespołom badawczym na szybką ocenę przestrzegania protokołu i podjęcia interwencji w razie potrzeby.

Zarządzanie urządzeniem:  Użytkownicy Actilife Mobile mają możliwość monitorowania stanu pracy urządzeń aktywnych, w tym napięcia akumulatora, stanu zbierania danych, częstotliwość próbkowania i ilość zapisanych danych. Ta krytyczna funkcja umożliwia badaczowi zidentyfikować i skorygować problem, który może spowodować zagrożenie dla integralności zestawu danych lub uniemożliwienie ich wykorzystania

Actilife Mobile wymagania systemowe:

  • wGT3X-BT lub wActiSleep-BT (numer ser. MOS… i wyżej)
  • Oprogramowanie Actilife v. 6.8.1 lub wyższa
  • iPhone 4S i wyżej, iPad 3 i wyżej, Mini iPad
  • Android 4.3 i wyżej

Download_on_the_App_Store_Badge_US-UK_135x40_0824 en_generic_rgb_wo_45