Diagnostyka kości: metoda określenia gęstości: Omnisense

Wszystkie urządzenia Omnisense wykorzystują opatentowaną technologię „Sunlight OmnipathTM”, która jest alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnych urządzeń rentgenowskich. Wszędzie tam, gdzie używanie DXA do kontroli i oceny gęstości kości pacjenta jest niemożliwe z uwagi na wysokie koszty lub inne ograniczenia możesz wykorzystać urządzenia Omnisense.imgres

Małe rozmiary i waga sprawiają, że urządzenia te są przenośne, a brak napromieniowania świadczy o nieinwazyjności badania, co zwiększa możliwości ich wykorzystania.

Wysoka dokładność pomiarów opiera się na unikalnej metodzie wielomiejscowego pomiaru (przedramię, paliczki, kości śródstopia, kość piszczelowa) oraz na interpretacji wyników w oparciu o wartości referencyjne dla 4 grup etnicznych, w tym dzieci i osób dorosłych.

images

Dodatkowe możliwości to wsparcie programów „Sunlight Premier” i „Peditric software” dla oceny gęstości kości u wcześniaków i dzieci 0-18 lat. Połaczenie urządzeń Tetrax i Bonage rozszerzają aplikację.

Wyniki pomiaru przedstawione w bardzo przystępnej, zrozumiałej graficznej formie umożliwiają szybką diagnozę i odniesienie wyników do T-score i Z-score zgodnie z przyjętymi kryteriami Światowej Organizacji Zdrowia.