Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami badań naukowych przeprowadzonych w różnych obszarach medycyny i zdrowia publicznego z wykorzystaniem prezentowanych urządzeń medycznych. Wyniki badań potwierdzają dokładność i użyteczność kliniczną urządzeń w praktyce.

Zamieszczony zbiór publikacji stanowi także cenne źródło informacji do dyskusji własnych wyników badań, stwarza także możliwość wyszukania pola do dalszych poszukiwań nowych zastosowań omawianych urządzeń.

Proszę wybrać z menu temat publikacji