Analizator biochemiczny

LABORATORIUM DOKŁADNYCH ANALIZ BIOCHEMICZNYCH KRWI W CZASIE RZECZYWISTYM

Piccolo Xpress to System chemii klinicznej w przenośnym analizatorze,  przeznaczony do precyzyjnego,  badania krwi pacjenta bez wychodzenia z domu.

 Piccolo pozwala świadczeniodawcy do wykonywania rutynowych badań używając 0.1cc krwi pełnej, surowicy lub osocza. System wykorzystuje opatentowane rotory z odczynnikami, które potrafią wykonać do 15 chemicznych badań jednocześnie.
 Świadczeniodawca po prostu pobiera pipetą próbki do rotora, wkłada dysk do analizatora, a wyniki są drukowane  w około 12 minut. Nie jest wymagana  żadna interwencja operatora.
 Piccolo Xpress posiada stałą inteligentną kontrolę jakości (IQC) do monitorowania reakcji analizatora, odczynników i próbki, aby zapewnić najwyższą jakość i dokładność wyników.
Zwiększenie wydajności, redukcja kosztów oraz poprawa jakości opieki nie jest zadaniem łatwym. Na szczęście, Piccolo może wykonać wszystkie rutynowe badania diagnostyczne chemii ogólnej na miejscu, w ciągu kilku minut. Z Piccolo, więcej pacjentów otrzymuje kompletny plan opieki w czasie ich pierwszej wizyty a placówka może zwiększyć swoje przychody i przepustowość przez diagnozowanie i leczenie podczas jednej wizyty.
Piccolo także pomaga poprawić przestrzeganie zaleceń lekarskich w czasie rzeczywistym, laboratorium dokładnych informacji na point-of-care.

Prezentacja Piccolo Xpress