BioScan 920-2/920-2 S

Prezentowany model pozwala otrzymać wyniki w zakresie 4 częstotliwości 5kHz, 50kHz, 100 kHz i 200 kHz, co w efekcie daje bardzo dużą powtarzalność i wiarygodność wyników w praktyce klinicznej. Pomiar odbywa się w systemie cztero – lub ośmioelektrodowym w układzie przeciwstronnym (patrz Przewodnik BIA). Urządzenie pozwala także ocenić poszczególne parametry w 4 segmentach (tułów, klatka piersiowa, kończyny górne, kończyny dolne).

Model pozwala nam odczytać ponad 45 parametrów, które otrzymujemy już w kilka sekund (zobacz parametry w tabeli porównawczej)
Między innymi dowiemy się o zawartości tkanki tłuszczowej, beztłuszczowej masy ciała, wody całkowitej, wody zewnątrzkomórkowej i wewnątrzkomórkowej, masie komórkowej, suchej masie ciała, masie mięśni, gęstości ciała, masie glikogenu, białka. Jako pierwsze urządzenie BIA ocenia także zawartość wapnia i potasu. Otrzymujemy także „surowe” dane techniczne tj. rezystancja, reaktancja, impedancja, kąt fazowy wykorzystywany jako jeden z parametrów monitorowania gospodarki wodnej u pacjentów z chorobami nerek..
Rozbudowane oprogramowanie pozwala na szczegółową analizę trendów, także w wybranej populacji. Program pozwala obliczyć wartości odchyleń standardowych dla wybranych parametrów.
U jakich pacjentów możemy wykorzystać Bio Scan 920 – 2  zobacz w przewodniku BIA

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem skontaktuj się z nami