Przewodnik EIT

Zastosowanie EIT w praktyce klinicznej