Zostaliśmy partnerem Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Zostaliśmy partnerem Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia. Edukujemy i opracowujemy plany dietetyczne dla osób ze zdiagnozowanymi chorobami układu krążenia. Wspieramy akcje na rzecz profilaktyki chorób serca.