Linia Senior

O sposobie żywienia osoby starszej decyduje nie tylko zasobność portfela, ale przede wszystkim stan zdrowia, aktywność społeczna. Dodatkowo zmiany zachodzące w organizmie podczas procesu starzenia się wpływają na potrzeby żywieniowe. Stosując odpowiednią dietę nie tylko można wspomóc leczenie chorób, ale także stosować profilaktykę innych schorzeń.

Wciąż problemem, szczególnie dla osób opiekujących się osobą starszą, pozostaje niedożywienie

Z programu mogą skorzystać także opiekunowie osób starszych. W zależności od potrzeb możemy dołączyć do oferty możliwość dojazdu do pacjenta i przeprowadzenie oceny stanu odżywienia w miejscu pobytu.

W ramach Linii Senior proponujemy:

  • Ocenę stanu odżywienia
  • Analizę dotychczasowego sposobu żywienia
  • Ocenę zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze
  • Ustalenie planu żywieniowego z uwzględnieniem chorób towarzyszących i przyjmowanych leków
  • Opieka dietetyczna w miejscu pobytu pacjenta.