ACOMPLIA – lek na otyłość

Popularny lek na otyłość wycofany z aptek UE

ACOMPLIA (rimonabant) jest lekiem stosowanym w leczeniu otyłości osób dorosłych. Jego działanie sprowadza się do zwiększenia kontroli na przyjmowania pokarmu. Niestety pomimo dopuszczenia tego preparatu do obrotu w krajach UE okazało się, że preparat wywołuje ciężką depresję. Choć w Polsce preparat nie został zarejestrowany, to istnieją przypuszczenia, że Polacy zaopatrywali się w ten produkt w Niemczech lub Wielkiej Brytanii. Wobec udokumentowanych działań niepożądanych leku ACOMPLIA podjęto decyzję o wycofaniu leku z rynku farmaceutycznego UE.